Nämndsekreterare

Publiceringsdatum: 2021-07-21

Nybro kommun är en expansiv kommun i det småländska glasriket med cirka 20 000 invånare. Här finns stora och små företag främst inom glas-, trä- och pappersindustrin - flera av dem världsledande inom sina respektive branscher.

Kommunen har ett strategiskt läge mellan de tre regionala centrumen Kalmar, Karlskrona och Växjö. Kommunikationerna är goda med järnväg samt en flygplats inom tre mil.

I Nybro kommun finns möjligheterna att välja attraktiva boende med vackra miljöer i staden eller på landsbygden. Möjligheterna till rekreation och friluftsliv är goda då det aldrig är långt till naturen.

Nybro kommuns vision är "Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro."

Individ- och familjeförvaltningen ansvarar för frågor som rör traditionell individ- och familjeomsorg, omsorger om personer med funktionsnedsättning

med stöd av SoL och LSS och kommunens mottagning av nyanlända.

Individ-och familjeförvaltningen har cirka 400 medarbetare. Vårt uppdrag är att stödja medborgare som är i behov av socialtjänstens insatser. Verksamheten fokuserar på barn, ungdomar och deras föräldrar, missbruksproblematik, våld i nära relationer, personer med psykiska funktionsnedsättningar, personer i behov av försörjningsstöd, arbetsmarknadsåtgärder, rehabilitering samt integration.

Dessa verksamheter är direkt styrande för förvaltningens arbete och kopplade till nämndens uppdrag och ansvar utifrån gällande lagstiftning. (Socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LVU, LVM samt Hälso-och sjukvårdslagen).

Individ-och familjeförvaltningen är fördelad inom två Verksamhetsområden: IFO (individ-och familjeomsorg) och OF (omsorgen om funktionsnedsatta).

Som nämndsekreterare ingår du i den förvaltningsövergripande stabsenheten och är direkt underställd förvaltningschefen.

ARBETSUPPGIFTER

Som nämndsekreterare arbetar du bland annat med att:

  • förbereda ärenden och handlingar inför sammanträden
  • ansvara för det praktiska kring sammanträden
  • publicera kallelser och ärenden digitalt
  • sammanställer och skriver kallelser och protokoll
  • ansvarar för kontakt med handläggare och ledningsfunktioner inom och utom socialtjänsten vad gäller ärenden till nämnd och utskott
  • utifrån behov göra egna utredningar och viss del administrativa uppgifter kopplade till nämnden eller på förvaltningens uppdrag
  • ansvara för eller delta i utvecklingsarbeten inom förvaltningen

Din roll som nämndsekreterare

Som nämndsekreterare för individ- och familjeförvaltningen ansvarar du för att samordna nämnden och utskottets ärenden och administration. Du säkerställer att handlingar är juridiskt korrekta, agerar stöd åt ordförande och chefer samt sammanställer kallelser, föredragningslistor, protokoll, publicera handlingar till nämnden på politikerportalen samt sekretesshandlingar till utskottet via secure mailbox och expedierar beslut.

I rollen som nämndsekreterare kommer du att arbeta nära politiker samt chefer och handläggare inom socialtjänsten. Du kommer även att ingå i kommunövergripande nätverk för nämndsekreterare, där ni tillsammans driver gemensamma förbättringsarbeten och där möjlighet ges till kollegialt stöd.

Som nämndsekreterare ansvarar du för det administrativa arbetet inför och efter nämndens och utskottets sammanträden. Detta innebär att du förbereder, skapar samt kvalitetssäkrar handlingar och kallelser inför sammanträden. Men även att du säkrar att den politiska gången följs under sammanträdena samt att du skriver och färdigställer protokoll.

I rollen som nämndsekreterare krävs det att du har ett strukturerat arbetssätt och har förmåga att arbeta med flera parallella processer samtidigt.

Som nämndsekreterare erbjuder vi dig ett självständigt och varierande arbete. Du deltar vid presidiets möten och är ordförande behjälplig att förbereda kallelsen till nämndens sammanträden.

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som har högskoleexamen som socionom eller annan likvärdig examen med juridisk inriktning. Det är meriterande om du har läst kurser i kommunal- eller förvaltningsrätt, utbildning/kunskap inom dataskydd/GDPR. Vi ser gärna att du har erfarenhet inom några av följande områden: socialtjänst, myndighetsutövning, beredning av ärenden, sekreterare i nämnd eller utskott och administrativt arbete. Goda kunskaper i att tolka lagstiftning.

Som person ser vi att du är självständig, kommunikativ och noggrann i ditt arbete. Att du kan uttrycka dig i tal och skrift. Att du ha förmåga att planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt och tar stort ansvar för ditt uppdrag.

ÖVRIGT

Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. Efter att du sökt första gången kan du logga in till ditt CV och uppdatera dina uppgifter samt ändra i det personliga brevet. Därmed kan du söka andra tjänster inom Nybro kommun eller andra organisationer anslutna till Offentliga jobb. Alla skickade ansökningar sparas under din inloggning.

Vi vill inte bli kontaktade av rekryterings-/bemanningsföretag. Vi undanber oss också samtal från annonssäljare.

Om jobbet

Typ av anställningVanlig anställning
ArbetstidHeltid
Omfattning6 månader eller längre
LönFast månads- vecko- eller timlön
YrkeNämndsekreterare

Ansökan

Nybro kommun söker en person till denna tjänst som nämndsekreterare med placerings i Nybro. Om det låter intressant att arbeta som nämndsekreterare hos Nybro kommun skickar du in din ansökan senast 2021-08-22.

Källa: Arbetsförmedlingen

Till webb­ansökan »
Relaterade jobb

Nämndsekreterare till Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun söker två personer till tjänsten som nämndsekreterare i Upplands Väsby.

2021-04-20

Mer info

Nämndsekreterare

Värnamo kommun söker en person till tjänsten som nämndsekreterare i Värnamo.

2021-04-20

Mer info

Nämndsekreterare

Göteborgs kommun söker en person till tjänsten som nämndsekreterare i Göteborg.

2021-04-20

Mer info